Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Ν. Έβρου ιδρύθηκε στις 31/5/2005.
Σήμερα απαριθμεί 1340 μέλη.

Σκοποί του συλλόγου είναι:
Η οργάνωση όλων των Α.με.Α του Νομού Έβρου, η μελέτη, προβολή και επίλυση θεμάτωντων Α.με.Α 
και με κάθε πρόσφορο τρόπο προώθηση και προαγωγή των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.

Η προώθηση και η προαγωγή της συλλογικής δράσης και της συναδελφικής αλληλεγγύηςμεταξύ των Α.με.Α 
και η συνεργασία με συγγενείς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η προώθηση, η ανάπτυξη δομών, η ίδρυση και λειτουργία για την εκπαίδευση, απασχόληση,και επαγγελματική αποκατάσταση των Α.με.Α.
Η προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύηςκαι η διαμόρφωση συνθηκών αλληλοαποδοχής των Α.με.Α με το κοινωνικό σύνολο

Η συνένωση των δυνάμεων των Α.με.Α σε όλο το Νομό Έβρου και η εκπροσώπηση στην ΕΣΑΕ ατόμων με αναπηρίες.Η συνεχής προσπάθεια για την ένταξη των Α.με.Α στην παραγωγική διαδ ικασία.

Η οργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση της πολιτείας και της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα και τις δυνατότητες των Α.με.Α, κατά των προκαταλήψεων και του αισθητικού ρατσισμού, έτσι ώστε η κοινωνία να βλέπει την αναπηρία σα διαφορά και όχι σαν διάκριση.

Η αξιοποίηση των Α.με.Α για επαγγελματική αποκατάσταση και βελτίωση της οικονομικής, μορφωτικής και γενικά της πολιτιστικής στάθμης τους.

Η συνεργασία με τα μέλη της για τη σύσταση επιτροπών, στις οποίες θα μπορεί να τους ανατεθεί ο συντονισμός της ανάπτυξης του αθλητισμού Α.με.Α και ακόμη, η εκπροσώπηση του χώρου σε διεθνείς και ελληνικές οργανώσεις αθλητικών αγώνων Α.με.Α και διοργανώσεις, τα οποία ασχολούνται με θέματα αθλητισμού και πολιτισμού.

Ο συντονισμός και η συνεργασία με συνδικαλιστικές οργανώσεις για ζητήματα που αφορούν τα Α.με.Α.

Η προώθηση και η βελτίωση της απαραίτητης θεραπευτικής αγωγής των ομάδων του, 
που εξαρτώνται άμεσα από συνεχείς παροχές υγείας και απασχολησοθεραπείας
 αι η διεύρυνση των παροχών υγείας των ανωτέρω ομάδων.

Ο σύλλογος θα συμπαρίσταται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο
στα μέλη του ενώπιον κάθε διοικητικής και δικαστικής αρχής.

Ο σύλλογος έχει αναπτύξει πλούσια πολιτιστική και κοινωνική δράση. Έχει στηρίξει τα άτομα με αναπηρία στην διεκδίκησή τους για επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τα δικαιώματά τους.

Επίσης παρέχει σίτιση σε οικονομικά ασθενέστερα μέλη.

Στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης των μελών του Συλλόγου έχει δημιουργήσει διάφορες ομάδες όπως ομάδα χορού, 
ομάδα γυμναστικής, ομάδα ψυχολογικής στήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, 
θεατρική ομάδα καθώς κι ένα εργαστήρι δημιουργικής έκφρασης.

Η τελευταία ομάδα που δημιουργήθηκε ήταν 
η ομάδα ανάγνωσης ποιητικού βιβλίου από την δανειστική βιβλιοθήκη του συλλόγου